Blåbär

Våra yngsta barn går på avdelningen Blåbär

Lingon

De äldre barnen går på avdelningen Lingon

Mer om Trollskogen

EngageradE Pedagoger

Personaltätheten gör att pedagogerna har tid att verkligen engagera, utmana och vara närvarande i barngrupperna

Montessori

Vi arbetar i enlighet och inspirerade av Montessoripedagogiken här på Trollskogen

Föräldrakooperativ

Med föräldrar som hjälper till i verksamheten finns det mer resurser och tid från pedagogerna att lägga på barnen