Föräldrakooperativ

Tillsammans skapar vi den bästa möjliga tillvaron för våra barn

Många önskar att barnen ska få uppleva en förskola med små barngrupper och engagerad personal som har tid för just dem. För att det ska vara möjligt, hjälper föräldrarna på Trollskogen till ibland i verksamheten så att resurser och personalens tid i största möjliga mån läggs på barnen.

Föräldrakooperativ

Att ha sina barn i ett föräldrakooperativ innebär att du blir mer delaktig i dina barns vardag, du lär känna andra föräldrar på förskolan bättre och du får ta större ansvar för att verksamheten ska bli den bästa för alla barn och personal på kooperativet.

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär att du som förälder är ytterst ansvarig för verksamheten. Varje år väljs en styrelse och flera arbetsgrupper som föräldrarna blir engagerade i.

en del av verksamheten

Vi har under året föräldrafika där ni blir inbjudna att vara med era barn under en eftermiddag, ni är givetvis välkomna på andra tidpunkter också om man säger till innan. När det är sommaravslutning har vi sång, vernissage och tipspromenad som barnen visar för sina föräldrar. Sedan fikar vi tillsammans vuxna och barn.

Föräldrar har städ- och fixardagar en gång per termin. Här får ni föräldrar ta hand om och får en inblick i verksamheten och ser att barnens och personalens arbetsmiljö är bra.

Om någon i personalen skulle bli sjuk och den övriga personalen inte räcker till är man som förälder jour någon gång per termin.

Vi hjälps åt
  • En städdag per termin
  • En fixardag per termin
  • Jour ett par gånger per termin om vikarie behövs
  • Styrelse och funktionsuppdrag

Styrelsen

Malin Bredin

Ordförande

Erik JOhansson

Kassör

Anna Helme

Sekreterare

Sara Andersson

Koordinator

 
Jakob Domargård

Personalsamordnare

Ida Björling

Ledamot

Louise Forsell

Rektor & Personalrepresentant

 

Mer om Trollskogen

Besök Blåbärsgruppen

Kika in hos Trollskogens yngre barn som går på avdelningen Blåbär

Besök Lingongruppen

Kika in hos Trollskogens äldre barn som går på avdelningen Lingon

Anmäl Intresse

Kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla intresse

"Att välja ett föräldrakooperativ har varit en stor fördel för oss! Det har givit oss en insyn i verksamheten och en trygghet i att vår dotter har det bra på förskolan.

Som förälder känner man sig även delaktig i verksamheten vid städ-och fixardagar. Det är även kul att träffa alla andra föräldrar!"

Christoffer, Pappa på Trollskogen

"Vi var lite tveksamma till en början om vi skulle ha tid att vara med i ett föräldrakooperativ. Men de få jour-dagar vi behövt hjälpa till och städ/fixardagar har bara varit roliga och resulterat i jättefin kontakt med personalen, barnens kompisar och andra föräldrar."

Tim, Pappa på Trollskogen