Montessori

Vi arbetar inspirerade av Maria Montessoris pedagogiska modell

Montessoripedagogiken syftar till att låta barn utvecklas öppet, nyfiket och fördomsfritt. Om man vill förändra människans sätt att leva måste man börja med barnen. På Trollskogen arbetar vi inspirerade av Maria Montessoris pedagogiska modell.

Montessori i Praktiken

Maria Montessori såg tidigt att barn har en inneboende strävan efter att bli självständiga individer och ansåg därför att all onödig hjälp var ett hinder för barnen att utvecklas som individer, både motoriskt, socialt och mentalt. Vi har alla hört 2-åringens upprörda: ”Kan själv!” och det ska de få tid till att göra också, ansåg Maria Montessori. Detta är om möjligt ännu viktigare i dagens stressade samhälle.

För att barnen ska klara av att träna upp sin självständighet har vi på Trollskogen låga bord och hyllor för att barnen själva ska klara av att sätta sig, resa sig, ta fram och ställa tillbaka saker som de vill arbeta med. De får hålla på hur länge de vill utan att bli avbrutna och tillsammans skapar det självständiga barn med en god självkänsla genom att de vet att de kan. 

Barnen kan själv välja när de vill ha en paus, då kan de hämta en namnlapp med deras namn på, på så vis vet alla andra att den personen tar en paus från sitt arbete/lek och kommer snart tillbaka.

Respekt

Maria Montessori växte upp i fascismens Italien och påverkades givetvis av de två världskrigen och hon ville därför att världen skulle bli en fredligare plats och ansåg att fredsarbetet börjar med barnen. I vår Montessoriförskola finns ordet respekt som en röd tråd i hur vi arbetar. Respekt för allt levande, respekt för våra saker och respekt för oss själva.

För att träna på att respektera andra så finns det oftast bara ett material av varje, vilket tränar barnen i att vänta på sin tur. Var sak har sin plats vilket underlättar för alla barn i gruppen att hålla ordning och för att på så vis respektera nästkommande som vill arbeta med den just den saken. Vi har mattor som barnen kan välja att sitta och arbeta på vilket indikerar att på den här mattan har barnet sin frizon att arbeta i lugn och ro och hur länge de vill.

Montessorimaterialet

Barn lär sig med alla sinnen och alla barn har olika intressen. Vissa barn är intresserade av bokstäver när de är fyra och då ska intresset uppmuntras när intresset finns. Vissa barn gillar att sy, rita eller skriva medan andra är uppslukade av matematik eller dinosaurier, alla är olika och det ska finnas utmaningar för alla på Trollskogen.

Maria Montessori ansåg också att barn vill göra saker på riktigt så därför kallar vi allt det barnen gör för arbete för att på så sätt lyfta fram att barnen arbetar varje dag med att bli fullfjädrade medborgare. Det mesta som vi vuxna gör får barnen på Trollskogen tillgång till. Barnen kan dammsuga, stryka, baka, putsa fönster, plantera och koka the precis när de vill. För att alla sinnen och alla smaker ska tillfredsställas så har vi olika rum för:
  • Praktiska livet
  • Sensorik
  • Natur & kultur
  • Språk
  • Skapande
  • Matematik

Tema-arbete

Vi arbetar också tematiskt för att locka fram alternativa intressen och kunskaper hos barn. Teman som vi arbetat med på Lingon är Världen, Rymden, Dinosaurier, Tiden, Kamratskap och Miljö. På Blåbär har vi arbetat med Årstiderna, Djuren på vår gård, Bondgården, Afrikas djur och Insekter.

Vi har temaveckor då vi fokuserar på ett tema under en vecka t ex teknikvecka med de mäktiga fem, ”stop min kropp” vecka, ”plocka skräp” vecka att ta hand om naturen. Dessa teman arbetar vi vidare med i vardagen året om.

Mer om Trollskogen

Lär känna pedagogerna

Träffa pedagogerna som driver den dagliga verksamheten på Trollskogen

Vår läroplan

Ta del av hur vi arbetar efter läroplan och ger våra barn nycklar till världen

Anmäl intresse

Kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla intresse