Vår läroplan

Läroplanen är ett styrdokument som är förskolans värdegrund och uppdrag. Vi arbetar utefter ett årshjul på Trollskogen så att vi ska få in alla delar av läroplanen, på så vis kan vi främja alla barns utveckling och lust till ett livslång lärande. Vi ser det som att vi ger barnen nycklar till världen…

Nycklar till Världen

På Trollskogen ser vi det som att vi ger barnen de första nycklarna till att förstå omvärlden och sig själva. Genom att följa den aktuella läroplanen för förskolan kommer barnen att vara redo för att öppna dörrarna på deras fortsatta resa genom skolan och livet. Det finns en mängd olika nycklar inom olika ämnen som vi hoppas laddar barnen med en nyfikenhet och ett intresse för omvärlden med empati och respekt för andra, sig själva och miljön.

Matematik

Inom matematiken låter vi barnen utforska former, siffror, design, programmering, lokalisering, begrepp, problemlösning, konstruktion, tid, enheter på ett anpassat och lustfyllt sätt. Till vår hjälp har vi montessorimaterial som konkretiserar matematiken för barnen.

Språk

Språkligt utmanar vi och stimulerar barnens ordförråd, språkförståelse, rim och ramsor, bokstäver, att skriva och läsa och att använda sin fantasi. Vi leker och arbetar med alla sinnen.

Estetik

Inom alla ämnen integrerar vi de estetiska ämnena genom att rita och måla med olika tekniker, färglära, konstruera i olika material, applikationer, musik, sång, rytmik och dans.

Naturvetenskap & Teknik

Vi arbetar på barnens nivå för att utforska med alla sinnen olika fenomen inom kemi, fysik och biologi samt att vi låter barnen arbeta praktisk med olika tekniska lösningar. Vi har även en liten trädgård där vi odlar tillsammans med barnen. Vi arbetar aktivt med Grön flagg för ett hållbart samhälle.

Kultur & Historia

Vi tar del av det lokala utbudet, läser böcker, tar del av barnens kultur och följer många kulturella händelser som vi anpassar till barnen.

Normer & värden

Vi arbetar alltid med våra grundpelare som handlar om respekt för andra, sig själv och miljön. Det vardagliga arbetet genomsyras av att stimulera barnens empati, förståelse och acceptans av sig själva och omgivningen. Varje höst startar vi med ett tema som ska stärka gruppens samarbete och förståelse för varandras olikheter. Under hösten arbetar vi även med barnkonventionen och stopp min kropp för att barnen ska förstå sina egna rättigheter och skyldigheter.

Mer om Trollskogen

Lär känna pedagogerna

Träffa pedagogerna som driver den dagliga verksamheten på Trollskogen

Montessoripedagogik

Förstå hur vi arbetar enligt Montessoripedagogiken på Trollskogen

Anmäl intresse

Kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla intresse